1. Práškové barvy

 2. Balení

 3. Chemické odlakování

 4. Tryskání

PRÁŠKOVÉ BARVY

Skladem stále více než 3 tuny barev, 500 odstínů a povrchů.

 

Základní členění:

 

A) Podle materiálu a způsobu užití

Venkovní – polyesterové, fasádní, s UV filtrem, ochrana proti kyselým děšťům atd..
Vnitřní – epoxy polyesterové.
Speciální – například epoxidy do chemického prostředí.
Speciální základové – nahrazující např. antikorozní vrstvu zinku.

B) Podle barvy
Pracujeme podle vzorníku RAL.

C) Podle povrchu
Hladké nebo strukturní.
Lesklé, matné, polomat atd.

 

BALENÍ

Balení je nedílnou součástí práce každé lakovny.

Balicí předpis určuje zákazník, my můžeme pouze doporučit podle našich zkušeností.

 • nalakovaný materiál je automaticky balen do stretchové fólie, což zaručuje ochranu práškového laku při převozu k dalšímu zpracování, nebo ke konečnému odběrateli
 • dále prokládáme lakované díly bublinkovou fólií, nebo papírem, dřevěnými proklady atd.

Máme k dispozici balící stroje na obalení tyčovin, balící stroje a svářečky na igelitové rukávy, páskovačky atd.

CHEMICKÉ ODLAKOVÁNÍ

Jedná se o chemické (alkalické) odlakování barev, vhodné pro další lakování, či jinou antikorozní úpravu materiálu, spojenou s repasováním nebo jinou úpravou povrchů kovových dílů.

Touto metodou lze odstranit většinu ze známých barev, ze všech druhů kovových povrchů, např. ocelových, pozinkovaných, hliníkových či měděných.

Vhodná je zejména pro odlakování barvy z lakovacích závěsů používaných v práškových či mokrých lakovnách, nebo k odlakování zmetkových dílů, autodílů, dílů používaných v domácnosti apod.

Proces odlakování:

 • odmaštění a očištění dílů
 • odlakování (odstranění) stávajícího laku
 • vodní oplach
 • pasivační oplach pro antikorozní úpravu před dalším lakováním

Celé toto zařízení plně vyhovuje požadavkům zákona o Životním prostředí a zákonu č. 157/1998 Sb. O chemických látkách a přípravcích.

TRYSKÁNÍ

 • tryskání ocelovou drtí GL 50 v tryskací kabině
 • zajištění ideálního hladkého povrchu pro lakování práškovou barvou